Hľadajme spoločne históriu nášho rodu
Hledat
erb Brezna.jpg

 

 

Prosím, dajte o sebe vedieť zápisom sem - napíšte aspoň svoje krstné meno. Ak obetujete ďalšiu minútu svojho času, pripíšte aj návrh na doplnenie údajov.

Alebo sa so mnou spojte cez Skype:

  A K T U A L I T Y

Sme na http://bruoth-family.euHosting máme aj naďalej u spoločnosti netstranky.cz.

N o v é :

27.05.2014: Pozdravujem pravidelného návštevníka z Brazílie. Žeby aj tam bol Bruoth???

Samuel Bruoth v literatúre (od Ivana Bruotha 16.05.2014)

Výskyt mena Bruoth - Bruothová 14.05.2014 (ale aj "Bruot" vo Francúzsku a v USA)

Doplnený rodokmeň   13..05.2014

Návšteva obecného úradu v Dolnej Lehote

Náhrobky našich predkov

Spriaznené rodiny (prosím, doplňte), medzi nimi Rod Faško

... a sem-tam čosi opravené, či doplnené. Prosím, pomôžte aj vy.

 

 

.

.

.

Návštěvnost

.

Pripojených online:

.

.

erb Brezna.jpg
erb B.Bystrice.jpg
erb Dolnej Lehoty.jpg
 
Navigace: Bruoth - história > Pôvod mena

Pôvod mena

Lisez en français

Prvú doposiaľ nájdenú zmienku o našom priezvisku objavil Martin Bruoth na týchto webových stránkach. Je na nich záznam z diela "Nomenclatura romanscha e todaischa, fatta in adoever e benefici della ..." od autora  Jacomo de Cappol, ktoré je rétorománsko-nemeckým slovníkom. Je v ňom výraz "bruoth henne", čo je v dnešnej nemčine "Bruthenne" a znamená to "kvočka". "Bruot" znamená "sedieť na vajciach" alebo tiež "vtáča". V staronemeckom slovníku ale nájdeme už podobu bez koncového "h" - "bruot". Podľa uvedeného slovníku sa tvar tohoto slova ešte neskôr zmenil na "Brut". Výklad významu je aj v slovníku staronemčiny rovnaký. Znamená to ohriať, ohrievať vajcia v hniezde. Nájdeme tam aj slovo "bruother", čo je dnešné "Bruder" - brat.

V oboch prípadoch to potvrdzuje, že naši predkovia pochádzali z Nemecka. V 16. a 17. storočí sa však už priezvisko Bruot (bez "h") vyskytuje vo Francúzsku a vo Švajčiarsku. Je teda možné, že Bruothovci sídlili niekde v oblasti Nemecka hraničiacej s frankofónnym územím a z nejakého dôvodu potom hromadne presídlili do Francúzska. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že dnes vo Francúzsku žijú stovky Bruotov (mormonské databázy to dokladujú) - takto písaných, teda vo Francúzsku sa koncové "h" nezachovalo. (Podobne veľa Bruotovcov je aj v USA, kam odchádzali v 16.-17. storočí z náboženských dôvodov a neskôr za prácou.)

Ako sa dostali naši predkovia na Horehronie?

Možnosti sa zdajú byť dve:

  1. Prišli z Francúzska v časoch prenasledovania hugenotov. Tí vtedy utekali do viacerých smerov, zrejme najmä do Ameriky, súdiac podľa stoviek Bruotov v USA. Ale ako sa v tom prípade do mena opäť dostalo koncové "h"? Mohlo to byť vplyvom latiny alebo maďarčiny.
  2. Z Nemecka prišli Bruothovci, ktorí tam ešte ostali (nepresťahovali sa predtým do Francúzska). Jednou z možností je, že přišli v časoch panovania kráľa Matyáša. Ten pozval banských odborníkov do banských oblastí na Slovensku a aby ich pritiahol, poskytol im výhody - lehoty - dobu, po ktorú neplatili dane. V tejto súvislosti je zaujímavé, že v okolí Brezna je Horná Lehota aj Dolná Lehota (kde bývali Samuel a Malvína Bruothovci a narodil sa môj otec Vojtech Bruoth.) Tomuto vysvetleniu by nasvedčovala aj skutočnosť, že sa okolo Brezna zachovalo aj priezvisko Guoth. Otázka je, či to bola staronemecká podoba slova Gott, alebo iného slova.

V rodine kolujú obe verzie krajiny pôvodu. Od svojho uja Janka - JUDr. Jána Bruotha - som počul, že Bruothovci sú hugáni. Môj druhostupňový bratranec Ing. Ladislav Bruoth je presvedčený, že naši predkovia boli nemeckí banskí odborníci, ktorí boli v stredoveku pozvaní do Uhorska. Asi bude ťažké doložiť ktorúkoľvek z týchto verzií.

Vzhľadom na to, že Bruotov sú vo Francúzsku stovky, by mohla byť väčšia nádej dokázať prípadnú väzbu na francúzskych hugenotov. V Nemecku nie je možné nájsť - aspoň nie na webe - žiadne meno Bruoth ani Bruot. Snáď sa vNemecku podoba mena postupom času menila tak ako sa vyvíjal jazyk, zatiaľ čo na Slovensku sa zachovala.

Pre nemeckú verziu sa zdá svedčiť vedecká práca "Germanistické štúdie" (Banská Bystrica, 2003), podľa ktorej bol členöm spolku Karpathenverein v roku 1926 istý Pavel Bruoth.

 

Bruoth – histoire de la famille

Cherchons l’histoire commune de notre famille

Origine du nom

Jusqu’à présent la première mention de notre nom a été trouvée par Martin Bruoth sur ce site web qui comporte des références  de l’œuvre de Jacomo de Cappy "Nomenclatura romanscha e todaischa, fatta in adoever e benefici della ...", un dictionnaire romano-allemand. On y trouve l'expression "bruoth Henne" dont l’équivalent en allemand moderne serais " Bruthenne " et signifierais "mère poule". "Brut" signifie "couver des œufs" mais aussi "oiseau".

Cela confirme que nos ancêtres sont venus d'Allemagne. Cependant, au 16ème et 17ème siècle, le nom Bruot (sans le "h") apparaît en France et en Suisse. Il est donc possible que les Bruoth vivaient quelque part dans les régions Allemandes bordant les zones francophones et, que pour quelques raisons, ce soit massivement déplacés en France. En témoignent les centaines de Bruot – ainsi écrit, car la terminaison en "h" n’a pas été maintenue – vivants aujourd’hui en France (la base de données Mormone le prouve).

Comment nos ancêtres se sont retrouvés en Slovaquie ?

  1. Il semble qu’il y est deux possibilités:Ils sont venus de France du temps de la persécution des huguenots. Ils fuirent la France dans plusieurs directions, peut-être surtout vers l’Amérique, à en juger par les centaines de Bruot aux États-Unis. Mais dans ce cas, comment la terminaison en "h" est-elle revenue dans le nom? Peut-être grâce à l'influence du latin ou du hongrois.
  2. Ils sont venus directement d'Allemagne (de ceux qui étaient resté et n’avaient pas émigré en France). Une des possibilités est qu’ils soient venus du temps du roi Matthias qui attirait les experts miniers à venir dans les mines de Slovaquie en offrant des avantages – tel que des délais de paiement dépôt. C’est dans ces zones-là, précisément aux alentours de Brezno, qu’il y a Horná Lehota et aussi Dolná Lehota (où ont vécus Samuel et Malvina Bruoth et est né mon père Dr. Vojtech Bruoth). Nous pourrions également ajouter que près de Brezno le nom  Guoth a été préservé. La question est de savoir si cela était un équivalent en vieil Allemand du mot Gott, ou un autre mot.

Cependant, comme je sais de mon oncle Janko - JUDr. Jan Bruoth – que les Bruoths sont huguenots, je crois plus en la première possibilité.

 

 

Stránky sú vo výstavbe. Ak máte nejaké poznatky k rodokmeňu alebo dokumenty, ktoré sa týkajú Bruothovcov z ktrorejkoľvek vetvy, napíšte to, prosím, do diskusného okienka v "knihe návštev" alebo napíšte na adresu fpain(zavináč)seznam.cz. Ďakujem, Fedor Bruoth

 

Si votre nom est Bruot et vous auriez des informations concernant l'histoire de la famille Bruot,  je vous serais reconnaissant de votre aide.

 

Falls Ihre Name Bruot oder Bruoth ist und Sie könnten Ihre Kenntnisse über die Geschichte der Familie mitteilen , wäre ich Ihnen sehr dankbar. Schreiben Sie bitte in den Rahmen oder an fpain(at)seznam.cz.

 

If your name is Bruot, I would appreciate your help in my research of the bruot family's history. Thank you. 

 

The first Bruots have come to the US (or rather America that time) probably in the 17th century. By the end of the 17th century and into the 18th century, roughly 500,000 Huguenots had fled France during a series of religious persecutions. They relocated to Protestant nations. I expect that the name originated in Germany - both Bruot and Bruoth were words of the old German language. I wonder whether this supposition is right and if so, which version was it - with or without the "H" at the end.

Here is some of the Bruot history that I have. The Bruot Family Alcide Emile Bruot, son of Peter Bruot and his wife, Marion Broginard Bruot, was born in Valentigney, France on December 10. 1861. He came to the United States with his family when he was six years old. They first located in Wisconsin, but after a few months there, the family moved to the Stryker area. He was of a family that consisted of 3 brothers and 3 sisters, namely: Henry Bruot, who settled in Toledo, Ohio and had one son, Russel; Lem Bruot, who settled in in Fort Wayne, Indiana, and had two sons, Lewis and Roy, and one daughter, Amelia; Ulysses Bruot, who settled in the Stryker area and never married; Amelia Bruot Phillips, who settled in New York state, later moving to Stryker, and had two sons, George and LeRoy; Louise Bruot Bourquin, Stryker, who died in childbirth, leaving three daughters, Pearl, Fanny, and Ellen; and Ellen Bruot Beucler, Stryker, who had eight children, Grace, Laura, Louise, Leland, Clarence, Amelia, and Elmer. I can trace my family to 1749 in France (Jean George Bruot).

I believe we have gone back as far as the 1600's with our family history but it is all in France. I hope this helps. Andrew Bruot

 

 

.

 
© www.bruoth-family.eu - vytvořte si také své webové stránky