Hľadajme spoločne históriu nášho rodu
Hledat
erb Brezna.jpg

 

 

Prosím, dajte o sebe vedieť zápisom sem - napíšte aspoň svoje krstné meno. Ak obetujete ďalšiu minútu svojho času, pripíšte aj návrh na doplnenie údajov.

Alebo sa so mnou spojte cez Skype:

  A K T U A L I T Y

Sme na http://bruoth-family.euHosting máme aj naďalej u spoločnosti netstranky.cz.

N o v é :

27.05.2014: Pozdravujem pravidelného návštevníka z Brazílie. Žeby aj tam bol Bruoth???

Samuel Bruoth v literatúre (od Ivana Bruotha 16.05.2014)

Výskyt mena Bruoth - Bruothová 14.05.2014 (ale aj "Bruot" vo Francúzsku a v USA)

Doplnený rodokmeň   13..05.2014

Návšteva obecného úradu v Dolnej Lehote

Náhrobky našich predkov

Spriaznené rodiny (prosím, doplňte), medzi nimi Rod Faško

... a sem-tam čosi opravené, či doplnené. Prosím, pomôžte aj vy.

 

 

.

.

.

Návštěvnost

.

Pripojených online:

.

.

erb Brezna.jpg
erb B.Bystrice.jpg
erb Dolnej Lehoty.jpg
 

Faško

Webové stránky rodu Faško:

http://www.faskofamily.com/fasko-family

V rodine Faško boli už v stredoveku dva sobáše s manželkami z rodiny Bruoth. Kontakty oboch rodín zrejme pokračovali aj v 20. storočí, moja staršia sestra Bianka spomína tetu Faškovú (skôr asi známu rodiny, než príbuznú).

 
http://www.faskofamily.com/rodova-vetva/zemianska-vetva

Zemianska vetva Stav k 20. 3. 2013 
 1. XY? 
1.1. Ján Faško, * okolo 1605, † 2 Mar 1659 Brezno, bydlisko Brezno, postavenie zeman. V roku 1649 bol 
richtárom v Brezne, v tom istom roku bol ako senátor (?) Brezna účastníkom delegácie mesta Brezna za 
panovníkom s požiadavkou o povýšenie Brezna medzi slobodné kráľovské mestá. To sa aj skutočne stalo 
v roku 1650. Možno aj preto mu 9. februára 1651 cisár Ferdinand III. vydal nobilitačnú listinu aj 
s erbom, ktorou Jána, jeho bratov a ich potomkov povýšil medzi nižšiu šľachtu - zemanov. 
 
 Ženatý s: Barbora Hais, bydlisko Brezno. 
 
 1.1.1. Daniel Faško, bydlisko Brezno. Možno jeho potomkovia sa rôznymi okľukami dostali v 18. storočí 
do dnešného juhovýchodného Maďarska a založili komĺóšsku vetvu rodu. 
 
 Ženatý s: Alžbeta Belopotocký, alebo Fehérpataky (maď.), bydlisko Brezno. 
 
 1.1.1.1. Daniel Faško (1662-?) 
 
 Ženatý s: Anna Kachnič, bydlisko Brezno. 
 
 1.1.1.1.1. Anna Faško (1696-?) 
 
 1.1.1.1.2. Zuzana Faško (1700-?) 
 
 1.1.1.2. Katarína Faško (1664-1669) 
 
 1.1.1.3. Helena Faško (1665-1669) 
 
 1.1.1.4. Zuzana Faško (1668-1669) 
 
 1.1.1.5. Helena Faško (1670-1672) 
 
 1.1.1.6. syn Faško (1673-1673) 
 
 1.1.2. Matej Faško, * cca 1633, † 27 Nov 1715 Brezno, bydlisko Brezno. Bol richtárom Brezna v rokoch 
1685 a 1706-1707, okrem toho bol prísažným a rečníkom v mestskej rade. 
 
 Ženatý s: Anna Knoško (cca 1628-1684) 
 
 1.1.2.1. Matej Faško (1664-1665) 
 
 1.1.2.2. Anna Faško (1666-1669) 
 
 1.1.2.3. Helena Faško (1668-?) 
 
 Vydatá za: Matej Poš, svadba 1686 Brezno. 
 
 1.1.2.4. Michal Faško (1670-?) 
  

 
 1.1.2.5. Ján Faško, * 3 Sep 1672 Brezno, † 25 Jún 1731 Brezno, bydlisko Brezno, senátor mesta. 
 
 Ženatý s: (1) Anna Žemlička, svadba 10 Feb 1697 Brezno, * cca 1679, † 7 Jan 1716 Brezno, 
bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: (2) Zuzana Filo, svadba 10 Máj 1716 Brezno, bydlisko Brezno. 
 
 1.1.2.5.1. Anna Faško (1697-1721) 
 
 Vydatá za: Andrej Engler, svadba 1716 Brezno. 
 
 1.1.2.5.2. Ján Faško, * 3 Dec 1699 Brezno, † 5 Jún 1768 Brezno, bydlisko Brezno, senátor 
mesta. 
 
 Ženatý s: Mária "Springer", svadba pred 1733, * cca 1708, † 26 Mar 1783, bydlisko Brezno. 
 
 1.1.2.5.2.1. Mária Faško (1733-?) 
 
 Vydatá za: Andrej Dubenský, svadba 1754 Brezno. 
 
 1.1.2.5.2.2. Ráchel Faško (1736-?) 
 
 Vydatá za: Pavol Taxner, alebo Daxner, svadba 1754 Brezno, * 1734. 
 
 1.1.2.5.2.3. Rebeka Faško (1740-?) 
 
 Vydatá za: Andrej Gronell, svadba 1763 Brezno. 
 
 1.1.2.5.2.4. Samuel Faško (1743-?), bydlisko Štítnik asi. 
 
 1.1.2.5.2.5. Andrej Faško (1748-1785), bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: (1) Mária Belkovič, (cca 1735-1770), svadba 1770 Slovenská Ľupča asi. 
 
 Ženatý s: (2) Helena Banský, (cca 1738-1802), svadba 1770 Brezno. 
 
 1.1.2.5.2.6. Anna Faško (1758-1807) 
 
 Vydatá za: Ladislav Záturecký, (1746-1807), svadba 1774 Brezno, bydlisko Dobrý Potok, 
Veľké Teriakovce, Kociha, povolanie učiteľ, notár. 
 Ich pravnukom bol spisovateľ Adolf Peter Záturecký (1837-1904), ktorý žil a je 
pochovaný v Brezne. 
 
 1.1.2.5.3. Matej Faško (1702-?) 
 
 Ženatý s: Anna Pečienka, svadba 1728 Brezno. 
 
 1.1.2.5.3.1. Júlia Faško (1728-1732) 
 
 1.1.2.5.3.2. Andrej Faško (1731-1731)  

 
 
 
 1.1.2.5.3.3. Júlia Faško (1732-?) 
 
 Vydatá za: Juraj Supala, svadba 1750 Brezno. 
 
 1.1.2.5.3.4. Daniel Faško (1735-?), bydlisko Tisovec asi. 
 
 Ženatý s: Mária Luce, svadba 1761 v Brezno. 
 
 1.1.2.5.4. Michal Faško (1706-1708) 
 
 1.1.2.5.5. Helena Faško, alebo Mária? (1709-1709) 
 
 1.1.2.5.6. Katarína Faško (1716-1716) 
 
 1.1.2.5.7. Andrej Faško (1717-1719) 
 
 1.1.2.5.8. Jakub Faško, * 23 Júl 1719 Brezno, † 22 Feb 1771 Brezno, bydlisko Brezno, zeman. 
 
 Ženatý s: Anna Daxner, svadba 30 Apr 1747 Brezno, * cca 1725, † 13 Mar 1803 Brezno, 
bydlisko Brezno. 
 
 1.1.2.5.8.1. Zuzana Faško (1748-1749) 
 
 1.1.2.5.8.2. Matej Faško (1750- pred 1763) 
 
 1.1.2.5.8.3. Anna Faško (1752-?) 
 
 1.1.2.5.8.4. Zuzana Faško (1755-?) 
 
 1.1.2.5.8.5. Katarína Faško (1757-?) 
 
 1.1.2.5.8.6. Pavol Faško, * 14 Jan 1760 Brezno, † 3 Máj 1842 Brezno, bydlisko Brezno – na 
námestí, zeman. 
 
 Ženatý s: Zuzana Sieden, svadba 19 Máj 1790 Brezno, * cca 1771, † 11 Mar 1817 Brezno, 
bydlisko Brezno. 
 
 1.1.2.5.8.6.1. Zuzana Faško (1795-1796) 
 
 1.1.2.5.8.6.2. Pavol Faško (1796-1810) 
 
 1.1.2.5.8.6.3. Matej Faško (1799-1800) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 1.1.2.5.8.6.4. Ján Faško, * 13 Jún 1805 Brezno, † 29 Mar 1867 Brezno, bydlisko Brezno, 
zeman. Podľa doteraz známych údajov bol posledným priamym potomkom 
zemianskej vetvy rodu. Predpokladám však, že vetva pokračovala v niektorej bočnej 
línii aj ďalej a jej potomkami sú aj dnešní breznianski (evanjelickí) Faškovci. 
 
 Ženatý s: (1) Mária Stehlo, svadba 22 Nov 1831 Brezno, * cca 1813, † 5 Jún 1857 
Brezno, bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: (2) Zuzanan Bruoth, svadba 30 Mar 1858 Brezno, * cca 1841, † po 1867, 
bydlisko Brezno. 
 
 1.1.2.5.8.7. Matej Faško (1763-?) 
 
 1.1.2.5.8.8. Mária Faško (1766-1825) 
 
 Vydatá za: Matej Lojko, (cca 1767-1803, svadba 1789 Brezno. 
 
 1.1.2.5.8.9. Júlia Faško (1769-?) 
 
 1.1.2.5.9. Zuzana Faško (1721-?) 
 
 1.1.2.6. Dorota Faško (pred 1683-?) 
 
 Vydatá za: Daniel Bendík, svadba 1697 Brezno. 
 
 1.1.3. Ján Faško, bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: Katarína Slamený, alebo Slama 
 
 1.1.3.1. Anna Faško (1657-?) 
 
 1.1.3.2. Ján Faško (1659-?) 
 
 1.1.3.3. Dorota Faško, alebo Helena? (1664-?) 
 
 Vydatá za: Pavol Kelvány, svadba 1687 Brezno. 
 
 1.1.3.4. Andrej Faško, bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: Dorota ? (cca 1646-1697), svadba pred 1685. 
 
 1.1.3.4.1. Andrej Faško (cca 1684-1685) 
 
 1.1.3.4.2. Anna Faško (1685-?) 
 
 1.1.4. Jakub Faško, bydlisko Brezno. 
 
 Ženatý s: Anna Roštár 
  

 
 1.1.4.1. Jakub Faško (1652-?) 
 
 1.1.4.2. Anna Faško (1656-?). 
 
 1.1.4.3. Katarína Faško (?-1658) 
 
 1.1.4.4. Ján Faško (1659-?) 
 
 1.1.4.5. Matej Faško (1665-1666) 
 
 1.1.4.6. Matej Faško (1667-1667) 
 
 1.1.4.7. syn Faško (?-1668) 
 
 1.1.4.8. Helena Faško (1670-?) 
 
 1.1.5. Mária Faško (1656-?) 
 
1.2. Juraj Faško, * cca 1611, † 7 Jún 1673 Brezno, zeman. Spolu s bratom Jánom získal v roku 1651 
zemiansky titul. 
 
 Ženatý s: Helena Weisenpacher 
 
 1.2.1. Jakub Faško, povolanie orátor (rečník) v mestskej rade Brezna, zeman. 
 
 Ženatý s: Dorota Bruoth
 
 1.2.1.1. Daniel Faško (1672-1672) 
 
 1.2.1.2. Ján Faško (1673-1673) 
 
 1.2.1.3. Samuel Faško (1685-1686) 
 
 1.2.1.4. Dorota Faško (1688-?) 
 
 1.2.2. Juraj Faško, povolanie evanjelický farár, reverend (1682-83 Polomka), zeman. 
 
 Ženatý s: Dorota Lihan 
 
 1.2.2.1. Mária Faško (cca 1671-1685) 
 
 1.2.2.2. Zuzana Faško (1671-?) 
 
 1.2.2.3. Katarína Faško (1672-?) 
 
 1.2.2.4. Dorota Faško (1686-?) 
 
 1.2.2.5. Juraj Faško, bydlisko Valaská asi. 
 
 Ženatý s: ? Chamar, svadba 1699  

 
 1.2.3. Ján Faško. 
 
 Ženatý s: Anna Gronel 
 
 1.2.3.1. Anna Faško (1666-?) 
 
 1.2.3.2. Dorota Faško (1668-?) 
 
 Vydatá za: Matej Weisenpacher, svadba 1687, zeman. 
 
 1.2.3.3. Ján Faško (1671-?) 
 
 1.2.3.4. Barbora Faško (1683-?) 
 
 1.2.4. Ján Faško (?-1656) 
 
 1.2.5. Dorota (Helena?) Faško (1658-?) 
 
1.3. Jakub Faško, tiež známy ako Faschko, Brisnensis (Brezniansky), * Brezno, † po 1665 Pezinok asi, 
bydlisko Bánovce, Pezinok, vzdelanie magister, školy Wittenberg, Strassburg, povolanie učiteľ, rektor 
školy v Bánovciach, ev. farár, náboženský spisovateľ, zeman. Spolu s bratom Jánom získal v roku 1651 
zemiansky titul. 
 
 Ženatý s: Dorota Vrunay, alebo Vranai, svadba cca 1649. 
 
 1.3.1. Samuel (Emanuel) Faško, tiež známy ako Faschko, * Pezinok (starý názov Bazingen), vzdelanie 
1673 Wittenberg, povolanie ev. farár, náboženský spisovateľ. Študoval v Nemecku, kde sa aj usadil, je 
predkom nemeckej vetvy rodu, ktorej členovia žijú dodnes. 
 
1.4. Ondrej Faško, * cca 1627, † 14 Okt 1707 Brezno, povolanie vicenotár, úradník Zvolenskej stolice, 
zeman. Asi totožný s básnikom Andrejom Faškom s prímením Briznensis (Brezniansky), ktorý písal 
príležitostné latinské verše. Spolu s bratom (bratrancom?) Jánom získal v roku 1651 zemiansky titul. 
 
 Ženatý s: Mária Daxner 
 
 1.4.1. Daniel Faško (1659-1662) 
 
 1.4.2. Ján Faško (1663-?), zeman. 
 
 Ženatý s: Katarín Bruoth, svadba 1687 
 
 1.4.3. Jakub Faško (1666-1667) 
 
 1.4.4. Katarína Faško (1668-?) 
 
 1.4.5. syn Faško (1672-1672) 
 

http://gw.geneanet.org/pcivel?lang=fr;p=maria;n=daxner

 

 

 

 

Mària DAXNER

Ondrej / Andrej FASCO 1627

Portrait

 

 

|


 


 


 


 


 


 


 


 


 

|

 

|

 

|

 

|

 

|

Daniel FASCO / Faško 1659-1662

 

Jàn FASCO / Faško 1663

 

Jakub FASCO / Faško 1666-1667

 

Katarina FASCO / Faško 1668

 

Mort-né FASCO 1672-1672

 

 

&1687 Katarin BRUOTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H  Jàn FASCO


  • Né en 1663
  • Décédé

Parents

Union(s)

Fratrie

Juraj / Georges FASCO

 

Katarina STENCZLOVA

 

 

|
4

 

|
5

 


 


 


 

 

|

 

Ondrej FASCO †1707

 

Mària DAXNER

|
2

 

|
3


 


 


 

|

Jàn FASCO 1663-

 

 

 

http://gw.geneanet.org/brieli67?lang=fr;pz=annie;nz=barth;ocz=0;p=jan;n=fasco;oc=4

Noble branch of Fasko family (Zemianska vetva)         (Excerpt, March 20, 2013)

1.2. Juraj Faško, * cca 1611, † 7 Jún 1673 Brezno, nobleman. He with his brother Ján got a noble title in 1651.
Partner: Helena Weisenpacher
1.2.1. Jakub Faško, member of town council in Brezno, nobleman.
Partner: Dorota Bruoth
1.2.1.1. Daniel Faško (1672-1672)
1.2.1.2. Ján Faško (1673-1673)
1.2.1.3. Samuel Faško (1685-1686)
1.2.1.4. Dorota Faško (1688-?)
1.2.2. Juraj Faško, protestant clergyman (1682-83 Polomka), nobleman.
Partner: Dorota Lihan
1.2.2.1. Mária Faško (cca 1671-1685)
1.2.2.2. Zuzana Faško (1671-?)
1.2.2.3. Katarína Faško (1672-?)
1.2.2.4. Dorota Faško (1686-?)
1.2.2.5. Juraj Faško, resided in Valaská probably.
Partner: ? Chamar, wedding 1699
6
1.2.3. Ján Faško.
Partner: Anna Gronel
1.2.3.1. Anna Faško (1666-?)
1.2.3.2. Dorota Faško (1668-?)
Partner: Matej Weisenpacher, wedding 1687, nobleman.
1.2.3.3. Ján Faško (1671-?)
1.2.3.4. Barbora Faško (1683-?)
1.2.4. Ján Faško (?-1656)
1.2.5. Dorota (Helena?) Faško (1658-?)
1.3. Jakub Faško, known as Faschko, Brisnensis, * Brezno, † after 1665 Pezinok probably, resided in Bánovce, Pezinok, education magister, in Wittenberg, Strassburg, occupation teacher, protestant clergyman, occasional protestant poet, nobleman. He with his brother Ján got a noble title in 1651.
Partner: Dorota Vrunay, or Vranai, wedding cca 1649.
1.3.1. Samuel (Emanuel) Faško, known as Faschko, * Pezinok (Bazingen), education 1673 Wittenberg, occupation protestant clergyman, protestant poet. He is ancestor of German branch of family (Nemecká vetva).
1.4. Ondrej Faško, or Andrej * cca 1627, † 14 Okt 1707 Brezno, occupation official in Zvolen region counsil, nobleman. Probably he was a poet Andrej Faško (Briznensis). He with his brother Ján got a noble title in 1651.
Partner: Mária Daxner
1.4.1. Daniel Faško (1659-1662)
1.4.2. Ján Faško (1663-?), nobleman.
Partner: Katarín Bruoth, wedding 1687
1.4.3. Jakub Faško (1666-1667)
1.4.4. Katarína Faško (1668-?)
1.4.5. son Faško (1672-1672)

 
© www.bruoth-family.eu - vytvořte si také své webové stránky